Josep Nadal - Investor, Cluster Manager @CIAC - Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya - EIT Urban Mobility Mentor

Josep Nadal

Investor, Cluster Manager @CIAC – Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya